ASIC and NFAChịu sự giám sát từ ASICNFA
Hàng hóa thương mại là gì ?
Hàng hóa thương mại trong tiếng anh là Commodities, có thể giao dịch và làm nền tảng mở rộng công nghiệp nguyên liệu thô. Chủ yếu chia làm 3 loại lớn : Năng lượng, nguyên liệu thô và sản phẩm nông nghiệp. Trong đó được mọi người biết đến nhiều nhất là dầu thô, vàng và bạc Tùy theo thị trường tài chính mà ý tưởng đầu tư của mọi người không ngừng phát triển. Giao dịch vàng, dầu thô và các sản phẩm khác đã dần dần được người dân biết đến, rất nhiều nhà đầu tư đã và đang thông qua sàn giao dịch BG trải nghiệm tự do giao dịch.
Kim Loại Quý
Dầu thô
 • Định nghĩa của kim loại quý
  Kim loại quý như vàng và bạc có khả năng gia tăng giá trị và đảm bảo rủi ro tài chính, giao dịch vàng và bạc được trải rộng trên toàn cầu. Lượng giao dịch một ngày có thể đạt hơn 1 nghìn tỷ USD, là một trong những sản phẩm giao dịch hot nhất trên thị trường, và cũng được xem là cổ phiếu lớn nhất toàn thế giới, nhưng không có bất kỳ một cơ quan hay tập đoàn tài chính nào đủ khả năng tài chính để thao túng được thị trường khổng lồ này. Nên hình thức giao dịch công khai, minh bạch được các nhà đầu tư yêu thích nhất.
 • Sự ảnh hưởng của USD
  Kim loại quý dùng USD để định giá, thêm vào đó đa số nhà đầu tư cũng dùng vàng để đầu tư thay vì dung USD, bởi vì cả hai đều có sự tương tác với nhau, đa số USD tăng thì vàng sẽ giảm.

  Những rủi ro
  Chiến tranh, tình hình chính trị, khủng hoảng kinh tế v.v.. cũng ảnh hưởng dẫn đến những rủi ro, từ đó thị trường mua kim loại quý cũng sẽ gia tăng, kích cầu cho giá trị gia tăng.

  Quan hệ cung và cầu
  Bất kỳ sản phẩm nào cũng sẽ chịu ảnh hưởng của cung và cầu, khi cung lớn hơn cầu thì giá sẽ giảm, cầu lớn hơn cung thì giá sẽ tăng.

Lợi thế sản phẩm của BGBG COMMODITY ADVANTAGE
 • 01

  Giao dịch hai chiều,
  dù tăng hay giảm cũng
  có thể kiếm lời

 • 02

  Lượng giao dịch cực lớn,
  độ minh bạch cao

 • 03

  24/24 T+0 Giao dịch

 • 04

  Kim loại quý có thể đảm
  bảo giá trị và có
  thể đảm bảo rủi ro.

 • 05

  Dầu thô, khí tự nhiên có
  thể chống lạm phát, cũng
  có thê đầu tư giá
  trị gia tăng.

 • 06

  Vốn giao dịch cực thấp,
  0 phí thủ tục, Spread
  thấp dưới 70%

 • 07

  Vốn thấp lợi nhuận cao