ASIC and NFAChịu sự giám sát từ ASICNFA

Giới thiệu về Metatrader 4

Giới thiệu sơ lược về Metatrader 4INTRODUCTION TO METATRADER 4 PLATFORM
  • Metatrader 4 là một phần mềm giao dịch lớn, và có đầy đủ các sản phẩm giao dịch
  • Là phần mềm giao dịch ngoại hối và CFD được yêu thích nhất toàn cầu hiện nay
  • Hơn 300 sàn giao dịch và ngân hàng đang sử dụng
Ưu thế của sàn Metatrader 4METATRADER 4 FUNCTIONAL ADVANTAGE
  • Phân tích biểu đồ tân tiến
  • Một click giao dịch, hổ trợ chưc năng stop loss (cắt lỗ )
  • Các công cụ vẽ và chỉ số phân tích kỹ thuật
  • Phần mềm quốc tế hóa
Hàng triệu thương nhân có nhu cầu khác nhau chọn MetaTrader 4 với việc thương mại trên thị trường.Chương trình này cung cấp đầy đủ cơ hội cho các thương nhân ở tất cả các cấp độ kỹ năng: kỹ thuật tiên tiến, hệ thống thương mại linh hoạt, thương lượng ba thuật và các cố vấn chuyên gia, và các ứng dụng thương mại di động.
Tín hiệu và dịch vụ tăng thị trường vượt qua biên giới Meta Trader 4.Dịch vụ tín hiệu cho phép bạn sao chép các giao dịch của các thương nhân khác, trong khi chợ cung cấp cho bạn các cố vấn chuyên môn và các chi tiết kỹ thuật khác mà bạn có thể mua.