ASIC and NFAChịu sự giám sát từ ASICNFA
bách khoa toàn thư

Phân loại phần mềm giao dịch ngoại hối

Thời gian phát hành:2020-07-30 10:52:45  Nguồn:BG

Phần mềm giao dịch thích hợp cho phép các nhà giao dịch sắp xếp giờ giao dịch hợp lý và thu được lợi nhuận lớn nhất trên thị trường ngoại hối. Phần mềm đơn giản hóa rất nhiều giao dịch của người dùng trên thị trường ngoại hối.
 
Tuy nhiên, hiện tại có rất nhiều phần mềm giao dịch ngoại hối. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho bạn chi tiết hơn:
 
1.Phần mềm có biểu đồ ngoại hối
Sử dụng loại sàn giao dịch này, các nhà giao dịch có cơ hội dùng tiền thật giao dịch với tài khoản thật. Phần mềm này có một tùy chọn báo giá để xem giá hiện tại của giao dịch có liên quan. Người giao dịch có thể theo dõi quá trình giao dịch khi sử dụng phần mềm này. 
 
2.Phần mềm tự động
Loại phần mềm này được thiết kế để sắp xếp quá trình giao dịch mà không cần sự can thiệp trực tiếp của người giao dịch. Chức năng của loại phần mềm này là có thể thực hiện giao dịch một cách tự động mà không cần bạn phải thao tác.
 
3.Phần mềm có hệ thống tín hiệu giao dịch
Nó thường được phát triển bởi một người không liên quan gì đến công ty môi giới. Loại phần mềm này giả định rằng các nhà giao dịch chọn các chỉ số kỹ thuật ngoại hối phù hợp nhất với yêu cầu giao dịch của họ. Người giao dịch cần tín hiệu giao dịch để phán đoán rõ ràng tình hình xem có tham gia thị trường hoặc rút khỏi thị trường.BGLưu ý: Tất cả các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc dữ liệu khác trong tài liệu này chỉ dành cho bình luận thị trường chung và không cấu thành bất kỳ tư vấn đầu tư riêng nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào hoặc lãi lỗ có thể xảy ra do việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp dữ liệu trên trong giao dịch. Qúy khách hàng lưu ý đầu tư chắc chắn sẽ có rủi ro.