ASIC and NFAChịu sự giám sát từ ASICNFA
bách khoa toàn thư

Ngoại hối có thể giao dịch 24h không?

Thời gian phát hành:2020-04-03 15:18:46  Nguồn:BG

Ngoại hối có thể giao dịch 24h không? Có thể, nhưng sẽ ngừng giao dịch vào cuối tuần. Hơn nữa mặc dù thị trường ngoại hối là 24h, nhưng về mặt chọn lựa thời gian thích hợp để giao dịch thì cũng cần trang bị kỹ năng nhất định. Dưới đây là 1 số kinh nghiệm về lựa chọn thời gian giao dịch.
 

Thị trường London: London là trung tâm tài chính lâu đời trên thế giới, các ngân hàng của các nước đều quen với việc mở phiên giao dịch ở thị trường ngoại hối London trước rồi mới bắt đầu giao dịch ở các thị trường khác.  Vì thế biến động trong ngày của thị trường ngoại hối toàn cầu cũng đi theo sự mở phiên ở London mà bắt đầu tăng mạnh. Cơ hội của các nhà đầu tư cũng sẽ tăng nhiều ở thời điểm này.  Các yếu tố như chính sách quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương Châu Âu, chỉ số phát triển IFO của Đức, GDP quốc gia các nước khu vực châu Âu, chỉ số giá cả người tiêu dùng của các nước khu vực châu Âu v.v cũng sẽ ảnh hưởng đến quy mô biến động trong thời gian này.

Thị trường New York: Bởi vì thị trường chứng khoán Mỹ là trung tâm lưu chuyển vốn lớn nhất thế giới, thị trường ngoại hối New York cũng là thị trường ngoại hối hoạt động tích cực nhất thế giới. Mức độ hoạt động cao của nó cũng có nghĩa là các nhà đầu tư có nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận. Tại thị trường ngoại hối New York, một loạt dữ liệu cơ bản như dữ liệu GDP của Mỹ, thay đổi lãi suất, chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp và ý kiến công chúng của Cục Dự trữ Liên bang sẽ có tác động quan trọng tại thời điểm này.
 
Thị trường Tokyo: Thị trường ngoại hối Tokyo là thị trường ngoại hối lớn nhất ở châu Á, nhưng nó là thị trường nhỏ nhất trong ba thị trường ngoại hối lớn. Trong giờ giao dịch của thị trường ngoại hối Tokyo, chỉ có đồng yên sẽ có nhiều khả năng dao động. Do đó, các nhà đầu tư quen với giao dịch bằng đồng yên thường bắt đầu giao dịch vào thời điểm này.
 
Thời điểm giao dịch vàng: chiếu theo giờ Việt Nam thì 19:30- 24:00 (mùa hè) là thời gian giao dịch trùng lặp của thị trường London và thị trường New York. Là khu vực tập trung của các ngân hàng ngoại hối các nước, và cũng là giai đoạn giao dịch tập trung nhiều nhất của các nhà đầu tư, vì thị trường lúc này sẽ biến động nhiều nhất.
Mà thị trường ngoại hối biến động càng nhiều thì cơ hội kiếm lợi nhuận của các nhà đầu tư sẽ càng nhiều.
 
Các nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch đầu tư dựa trên các thông tin trên. Họ có thể giúp các nhà đầu tư ít nhiều. So với các sản phẩm đầu tư khác, giao dịch ngoại hối tương đối phong phú hơn về thời gian. Đây là một lĩnh vực đầu tư thịnh vượng hơn.
Các nhà đầu tư có thể dựa trên các thông tin trên để giao dịch.  So với các sản phẩm đầu tư khác, giao dịch ngoại hối tương đối phong phú hơn về thời gian.

BGLưu ý: Tất cả các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc dữ liệu khác trong tài liệu này chỉ dành cho bình luận thị trường chung và không cấu thành bất kỳ tư vấn đầu tư riêng nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào hoặc lãi lỗ có thể xảy ra do việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp dữ liệu trên trong giao dịch. Qúy khách hàng lưu ý đầu tư chắc chắn sẽ có rủi ro.