ASIC and NFAChịu sự giám sát từ ASICNFA
bách khoa toàn thư

Là người mới, bạn cần biết nguyên tắc đầu tư tài chính

Thời gian phát hành:2020-04-07 14:30:49  Nguồn:BG

Đối với người mới trong đầu tư ngoại hối, cách đầu tư ban đầu chính xác là rất quan trọng. Bởi vì đầu tư đúng cách sẽ làm người đầu tư đỡ được nhiều lòng vòng. Vậy thì đối với người đầu tư mới mà nói, làm sao mới có thể đầu tư đúng cách? xin hãy xem các nguyên tắc sau đây.
 
01 Xu thế tăng đừng bán, xu thế giảm đừng mua
Lúc mà xu thế đang tăng, chỉ có thể xảy ra sai sót 1 lần đó là mua ở mức giá cao nhất. Lúc xu thế đang giảm, chỉ có 1 cách làm đúng là mua vào ở mức giá thấp nhất nhưng có lẽ bạn đã lỗ hết vốn ở khoảng giao dịch trước.

02 Gia tăng số đơn như “kim tự tháp”
Tỷ giá cặp tiền tăng trở lại, nên tuân thủ quy tắc “Mỗi lần con số gia tăng thì cần ít hơn lần trước”. Bởi vì giá càng cao khả năng gặp phải mức giá đỉnh điểm càng lớn, rủi ro càng cao.


03 Lúc biết được tin tức thì mua vào hoặc bán ra

Lúc tin tức được chứng minh thì mua vào hoặc bán ra. Đừng đi tra cứu xem tin tức thực hư ra sao, mà hãy theo như phương hướng mà tin tức chỉ dẫn tới tiến hành ra đơn. Tin tức tốt thì mua vào, tin bất lợi thì bán ra. Một khi tin tức không rõ ràng, bất luận tin tức là tốt hay xấu thì đều nên giao dịch hướng ngược lại, có lời cái là đóng đơn. Đừng bởi vì xác nhận tin đó là thật nên không nỡ đóng đơn. Lúc tin tức thực sự được chứng minh thì thực tế thị trường đã chuyển hướng.

04 Xu thế vừa là bạn vừa là thù

Bởi vì xu thế có tồn tại tính ổn định, rất dễ làm chúng ta lơi lỏng cảnh giác, bởi vậy hãy ghi nhớ. Xu thế có thời gian kéo càng dài thì thời gian xu thế bị phá vỡ càng gần.

05 Lúc bố cục bị phá vỡ thì tiến vào thị trường

Nếu như bố cục là kiểu dài kỳ, lúc bố cục bị phá vỡ cơ hội càng lớn.

06 Không tham gia khi thị trường không rõ ràng
Cảm thấy thị trường ngoại hối xu hướng không rõ, bản thân lại thiếu tự tin thì không nên vào thị trường bằng không rất dễ dàng mắc lỗi.


07 Đừng mù quáng chạy theo con số mục tiêu
Vốn dĩ có thể đóng đơn thu lời rồi nhưng cứng nhắc muốn đợi con số như mục tiêu ban đầu. Lúc chờ đợi đã bỏ lỡ giá tốt nhất, cơ hội tốt nhất.

08 Đừng thêm đơn khi đang lỗ
Lúc khi các đơn đang 1 chiều mua hoặc bán, gặp phải thị trường đột nhiên chuyển hướng, một số người sẽ gia tăng thêm đơn giao dịch, như vậy rất nguy hiểm. Giả như thị trường cứ không quay đầu, vậy thì kết quả sẽ rất thảm.

Cuối cùng muốn nhắc nhở các nhà đầu tư, thị trường ngoại hối có rủi ro, các nhà đầu tư nên thận trọng. Muốn giao dịch thị trường ngoại hối cần theo sát tình hình báo giá thực tế, không đi ngược hướng thị trường. Một khi giao dịch ngoại hối, sẽ có khả năng có tổn thất, nên càng phải cực kì cẩn thận.

Chủ đề liên quan:

BGLưu ý: Tất cả các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc dữ liệu khác trong tài liệu này chỉ dành cho bình luận thị trường chung và không cấu thành bất kỳ tư vấn đầu tư riêng nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào hoặc lãi lỗ có thể xảy ra do việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp dữ liệu trên trong giao dịch. Qúy khách hàng lưu ý đầu tư chắc chắn sẽ có rủi ro.