ASIC and NFAChịu sự giám sát từ ASICNFA
bách khoa toàn thư

Lý do cho chênh lệch giao dịch Forex

Thời gian phát hành:2020-03-23 14:47:19  Nguồn:BG

Nhà đầu tư vừa bước vào lĩnh vực ngoại hối có thể muốn biết lý do khiến giao dịch ngoại hối lan rộng? Vì vậy, bây giờ hãy cùng nhau xem xét.
 

 
Đầu tiên, chênh lệch giá thầu là gì?
 
Giá chào mua là giá chênh lệch giữa giá của hai loại tiền giữa mua và bán. Giá bán là giá mà nhà đầu tư sẵn sàng bán một loại tiền, trong khi giá mua là giá mà nhà đầu tư sẵn sàng mua tiền. Thời gian là chênh lệch giá chào mua. Biên độ hỏi mua phụ thuộc vào sự kết hợp của các loại tiền tệ khác nhau, nhưng thông thường, chênh lệch giá mua trong các loại tiền tệ tương đối nhỏ.
 
Lý do cho chênh lệch giao dịch Forex
 
Có sự lây lan trong giao dịch ngoại hối, bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ giữa cung và cầu trên thị trường ngoại hối. Nó cũng bị ảnh hưởng bởi giá trị của đồng tiền quốc gia. Trong phương pháp định giá trực tiếp, nếu đồng nội tệ tăng giá, ngoại hối giảm. Ngược lại, đồng nội tệ mất giá và ngoại hối tăng. Cũng có những kỳ vọng tâm lý của mọi người ảnh hưởng đến cung và cầu ngoại hối. Mức độ lạm phát ở các quốc gia khác nhau cũng quyết định mức độ giao dịch ngoại hối, vì vậy giao dịch ngoại hối tạo ra sự khác biệt.
 
Giá mua ngân hàng là giá mà ngân hàng mua loại tiền cơ bản. Giá bán của ngân hàng là giá mà ngân hàng bán loại tiền cơ bản. Chênh lệch giữa giá dự thầu và giá chào bán thể hiện rủi ro của ngân hàng. Euro thường được giao dịch, Yên Nhật, Bảng Anh, Franc Thụy Sĩ, v.v., chênh lệch giá mua tương đối nhỏ, trong khi một số loại tiền có giao dịch nhẹ có chênh lệch lớn hơn.
 
Hiện tại, thị trường ngoại hối lan rộng rất nhỏ và sẽ có sự thống nhất hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn. Các nhà đầu tư có thể tham khảo tình hình chứng khoán. Giá bán thường cao hơn một chút so với giá dự thầu. Sự lây lan ở thị trường trong nước lớn hơn ở nước ngoài.


BGLưu ý: Tất cả các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc dữ liệu khác trong tài liệu này chỉ dành cho bình luận thị trường chung và không cấu thành bất kỳ tư vấn đầu tư riêng nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào hoặc lãi lỗ có thể xảy ra do việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp dữ liệu trên trong giao dịch. Qúy khách hàng lưu ý đầu tư chắc chắn sẽ có rủi ro.