ASIC and NFAChịu sự giám sát từ ASICNFA
bách khoa toàn thư

Forex primer ghi nhớ những điều này

Thời gian phát hành:2020-01-14 10:54:16  Nguồn:BG

Người mới và cựu chiến binh trong ngành ngoại hối nên ghi nhớ một số kiến ​​thức giới thiệu. Mặc dù điều kiện thị trường cá nhân là khác nhau, học kiến ​​thức giới thiệu về ngoại hối rất hữu ích cho giao dịch của riêng bạn.
 

 
Phân bố địa lý
Thị trường ngoại hối là một thị trường khổng lồ trên toàn thế giới, từ Bắc Mỹ đến Châu Âu đến Trung Quốc. Tuy nhiên, mặc dù vậy, các sàn giao dịch chính cho các giao dịch ngoại hối là ở Singapore, Hồng Kông, Tokyo, Bahrain, London, New York, San Francisco và Sydney.
 
Chức năng
Thị trường ngoại hối tạo điều kiện chuyển giao sức mua giữa các quốc gia. Tại thời điểm giao dịch, thương nhân chuyển đổi thu nhập ngoại hối thành tiền tệ quốc gia. Khi sức mua của tiền tệ của một quốc gia mạnh, sức mua của tiền tệ của quốc gia khác có thể yếu đi. Thị trường ngoại hối cũng giúp có được và cung cấp tín dụng thương mại quốc tế và tránh các thảm họa tỷ giá hối đoái. Từ góc độ thương mại quốc tế, ngoại hối tạo điều kiện cho dòng hàng hóa giữa các quốc gia và cung cấp tín dụng cho tài chính.
 
Loại người tham gia
Thị trường ngoại hối có hai thành phần chính. Phần đầu tiên là ngân hàng, thường được gọi là "chợ bán buôn". Phần thứ hai là khách hàng, thường được gọi là "thị trường bán lẻ". Hai loại này có thể được chia thành năm loại khác nhau:
 
Loại thứ nhất là sự kết hợp giữa các đại lý ngoại hối ngân hàng và phi ngân hàng, những người mua ở mức giá mua và bán ở mức giá yêu cầu. Điều này góp phần vào hiệu quả của toàn bộ thị trường. Trong các giao dịch ngoại hối, các ngân hàng thường có thể kiếm tới 20% lợi nhuận của họ.
 
Danh mục thứ hai là danh mục đầu tư của các cá nhân, doanh nghiệp và công ty đầu tư, bao gồm các nhà nhập khẩu, xuất khẩu, khách du lịch và các nhà đầu tư danh mục đầu tư khác. Họ sử dụng thị trường ngoại hối để giúp họ đầu tư. Những người này thường phòng ngừa bằng cách sử dụng ngoại hối, đó là một cách để giảm rủi ro.
 
Loại thứ ba là các nhà đầu cơ và trọng tài tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường ngoại hối. Những người này kiếm tiền cho bản thân và hành động vì lợi ích của chính họ. Họ tìm kiếm những thay đổi có lãi trong lãi suất để giúp họ kiếm được lợi nhuận và lợi nhuận ít nhất có thể. Các ngân hàng lớn đôi khi là một phần của nhóm này.
 
Loại thứ tư là ngân hàng trung ương. Họ sử dụng thị trường ngoại hối để thay đổi giá trị đồng tiền quốc gia của họ. Động cơ của họ không phải là lợi nhuận mà là ảnh hưởng đến thị trường. Họ hy vọng rằng giá trị của đồng tiền quốc gia của họ có lợi cho lợi ích của họ.
 
Loại thứ năm là môi giới ngoại hối. Những người tham gia này tạo điều kiện cho các giao dịch nhưng không tiến hành giao dịch và họ thường tính phí dịch vụ và hoa hồng. Đối với các thương nhân lớn, họ thường được sử dụng như người trung gian.
 
Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch giỏi, ngoài việc học những điều cơ bản, điều quan trọng hơn là học cách sử dụng các kỹ năng giao dịch trong ngoại hối. Cuối cùng, đó là một lời nhắc nhở ấm áp rằng việc tham gia thị trường là rủi ro và đầu tư nên thận trọng.


BGLưu ý: Tất cả các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc dữ liệu khác trong tài liệu này chỉ dành cho bình luận thị trường chung và không cấu thành bất kỳ tư vấn đầu tư riêng nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào hoặc lãi lỗ có thể xảy ra do việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp dữ liệu trên trong giao dịch. Qúy khách hàng lưu ý đầu tư chắc chắn sẽ có rủi ro.