ASIC and NFAChịu sự giám sát từ ASICNFA
bách khoa toàn thư

Chúng ta nên chú ý tới cái gì trong giao dịch ngắn hạn?

Thời gian phát hành:2020-01-02 15:35:54  Nguồn:BG

         Để tránh bị chia cắt bởi cổ phần giữa và dài hạn, tức là, vi phạm ý định ban đầu của một thời gian ngắn.Tránh những cải cách thị trường lớn, chọn các cổ phiếu và chọn những con mạnh, phải đi theo những điểm nóng của thị trường, không nên thiếu các điểm nóng.Để làm tốt hai việc này, chúng ta cần phải chú ý tới chính sách quốc gia, như truyền thông tin và truyền thông chính thức, chúng ta cũng cần phải biết rõ quy tắc suy đoán của các lực lượng chợ chính, và theo dõi thị trường.Với điều kiện đầu tiên, một khi điều kiện của sự can thiệp thay đổi, như tổn thất ngắn hạn, thất bại trong mong đợi, hay tin xấu đột ngột và những sự kiện lớn khác, chúng ta nên bắt đầu bằng tay.
 

 
         11 Sự lựa chọn linh hoạt thời gian giao dịch
 
          Lúc bắt đầu giao dịch, các nhà đầu tư cố gắng chọn các thuộc tính dài hạn cho giao dịch.Với những nhà đầu tư vừa liên lạc, khó mà đánh giá xu hướng ngắn hạn (như 5phút, 15 phút, 30 phút, 60 phút).Không dễ hiểu nổi xu hướng ngắn hạn, nhưng thường thì xu hướng dài hạn rất rõ ràng và đơn giản để phân biệt.
 
          Không thương mại thường xuyên
 
          Hãy nhìn vào xu hướng và sau đó ra lệnh, để có thể có một quyền chỉ huy tốt hơn.Những người biết về đầu tư biết rằng giao dịch không phải là nhiều hơn, mà là về chính xác. và chỉ điều tra những lần khác. thường thì giao dịch thường xuyên sẽ dẫn đến sự thất bại và sự phán xét không chính xác.
 
          Một quỹ không nên quá lớn.
 
          Một s ố nhà đầu tư đã so sánh tốt với khoản đầu tư của họ vào giai đoạn đầu tiên và thu nhập rất nhiều, họ cảm thấy mỗi khoản đầu tư nhỏ quá chậm, và họ hấp tấp, trong một giao dịch, số lượng đầu tư quá lớn.
 
          04 tạo ra một bộ óc bình tĩnh
 
          Một số nhà đầu tư rất hài lòng khi họ đang thừa sản, họ mù quáng và háo hức hoạt động, và trống trải khi họ thua cuộc, họ sẵn sàng từ bỏ, mà không có tâm lý tốt."Một mất mát nhỏ là vì lợi nhuận tốt hơn." Một mất mát nhỏ không nên nản lòng. Khi bạn đang có tâm trạng xấu, bạn nên dừng chiến dịch trước. Một trí tuệ bình tĩnh có thể giúp bạn giải quyết nó một cách bình tĩnh mà không bất lợi.
         
          Hơn cả 05 tin tức

 
          Hãy chú ý đến tin tức chính trị và tài chính hơn, và biết những sự kiện lớn đã xảy ra ở nhà và ngoài nước, như việc tiết lộ dữ liệu kinh tế lớn quốc gia hay khu vực, và tình hình địa phương nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng lớn đến một số lần ghi vào tài sản.Vì vậy, chú ý hơn đến tình hình tin tức sẽ rất có ích cho quyết định của bạn.
 
          Cuối cùng, các nhà đầu tư cần thiết lập một khái niệm thương mại đúng.Có một số sai lầm không bao giờ có thể xảy ra như một thương nhân, có một số công việc sơ bộ mà không bao giờ có thể được chuẩn bị đầy đủ như một thương nhân, có một số tiền không bao giờ có thể được sử dụng như một thương nhân, mà là một số khái niệm cổ điển mà không thể không còn lạ trong giao dịch. Chỉ bằng cách kết hợp một khái niệm thương mại đúng đắn với công nghệ thương mại có thể thực sự thành công.


BGLưu ý: Tất cả các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc dữ liệu khác trong tài liệu này chỉ dành cho bình luận thị trường chung và không cấu thành bất kỳ tư vấn đầu tư riêng nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào hoặc lãi lỗ có thể xảy ra do việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp dữ liệu trên trong giao dịch. Qúy khách hàng lưu ý đầu tư chắc chắn sẽ có rủi ro.