ASIC and NFAChịu sự giám sát từ ASICNFA
bách khoa toàn thư

Làm thế nào để hiểu thu nhập và chi phí lợi nhuận vị trí?

Thời gian phát hành:2020-01-02 14:53:09  Nguồn:BG

          Những người bạn có kinh nghiệm trong giao dịch ngoại giao đều biết rằng khái niệm lãi suất không thể tránh được trong quá trình trao đổi ngoại giao. Khi vị trí của bạn được mở rộng (thường gọi là vị trí qua đêm), nếu lãi suất tương ứng với tiền tệ bạn mua được cao hơn lãi tương ứng với tiền tệ bạn bán, chúc mừng, bạn sẽ có một thu nhập ổn định.Nếu không, anh sẽ phải trả lãi.
 

 
          Tại sao tỉ lệ lãi suất trên các vị trí thấp?
 
          Những người biết về thị trường nên biết rằng trong vài năm qua, ngân hàng trung ương to àn cầu đã có một loạt những biện pháp để tăng thanh và ổn định thị trường tài chính.Những biện pháp này bao gồm một sự giảm đáng kể tỉ lệ vay mượn của các ngân hàng, và việc đầu tư vào chợ nội ngân hàng.Bằng cách giảm giá lãi suất ngân hàng, niềm tin vào các thị trường tài chính cuối cùng cũng trở lại.Điều này cũng đã dẫn tới một sự giảm đáng kể thu nhập qua đêm hay lãi suất được trả trên các vị trí, và có thể có một tình huống mà hai cặp tiền tệ cần trả lãi, dù nó dài hay ngắn.Điều đó

          sẽ làm các nhà đầu tư bớt lo.

 
          Chuyện gì vậy?
 
          Đối với những thương nhân chuyên chở hàng, họ sẽ mua những đồng tiền lãi cao và bán những đồng tiền lãi thấp.Do đó, nếu tỷ lệ trao đổi này ổn định, thì tay thương nhân sẽ có thể đạt được lãi suất của hai đồng tiền.Giao dịch vận chuyển qua ngoại giao có một lịch sử dài năm, nhưng trong những năm gần đây, thị trường tài chính to àn cầu đã chuyển thành lãi suất thấp và suy giảm rủi ro, khiến việc vận chuyển hàng hóa ngày càng khó khăn.
 
          Khi nào thì tôi phải trả lãi trên các vị trí hàng ngày?
 
          Năm P.m. Thời gian ở New York thường được coi là thời gian đóng cửa của m ột ngày trao đổi ngoại giao và điểm khởi đầu của ngày thương mại tiếp theo.Bất kỳ vị trí nào mở trước thời đi ểm này và nằm sau thời điểm đó sẽ được coi là mở rộng, tức là vị trí đêm.Ví dụ, những vị trí được định sẵn ở 16:59 p.m. Thời gian New York được xem là chỉ qua đêm cho đến khi 17:00 p.m., trong khi vị trí được thiết lập ở 17:10 không phải là vị trí đêm trừ khi chúng được giữ cho đến 17:00 p.m. lần tới New York.Hợp đồng thu được hoặc được trả cho các vị trí được giữ đêm nay s ẽ được phản ánh            
          trong tài khoản thương nhân trong vòng một giờ sau 17:00 New York thời gian.

 
         Lễ và cuối tuần ổn định thế nào?
 
         Hầu hết các ngân hàng trên thế giới s ẽ bị đóng cửa vào thứ Bảy và Chủ nhật, vì vậy không cần phải kéo dài vị trí của họ trong hai ngày này, nhưng lãi suất thu nhập hoặc chi phí của các vị trí tạm giữ trong hai ngày này vẫn sẽ được giải quyết.Tuy nhiên, tiền lãi cuối tuần thường không phải vào thứ hai mà là vào thứ tư, vì vậy các thương nhân s ẽ nhận ra lợi nhuận vào thứ tư hoặc chi tiêu cao gấp ba lần so với lãi suất hôm thứ ba, vì nó bao gồm lợi nhuận vị trí vào thứ ba và cuối tuần trước.Trong những kỳ nghỉ đặc biệt, thường không có mở rộng, nhưng lãi suất thường được ghi lại hai ngày giao dịch trước ngày nghỉ.Thí dụ như, ngày độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là tháng Bảy, bởi vì Ngân hàng Mỹ sẽ đóng cửa tất cả các cặp tiền tệ liên quan tới đồng đô-la Mỹ vào tháng Bảy đầu tiên để thu thập và trả lãi bắt đầu từ tháng Bảy 4 do thị trường đóng cửa.
Ngoài việc đầu tư, cuộc sống cũng có thơ ca và khoảng cách, và trình bày thương mại to àn cầu trâu là được các nhà đầu tư nhận và nhận thức tốt. Hiện tại, những sản phẩm có thể đầu tư và trao đổi bao gồm dầu thô, kim loại quý, ngoại giao, chỉ số và nhiều sản phẩm hơn 400.


Chủ đề liên quan:

BGLưu ý: Tất cả các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc dữ liệu khác trong tài liệu này chỉ dành cho bình luận thị trường chung và không cấu thành bất kỳ tư vấn đầu tư riêng nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào hoặc lãi lỗ có thể xảy ra do việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp dữ liệu trên trong giao dịch. Qúy khách hàng lưu ý đầu tư chắc chắn sẽ có rủi ro.