ASIC and NFAChịu sự giám sát từ ASICNFA
bách khoa toàn thư

Tám yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái.

Thời gian phát hành:2020-08-28 18:23:55  Nguồn:BG

Tỷ giá hối đoán sẽ bị ảnh hưởng bởi những nhân tố nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem sao nhé!

1. Cán cân thanh toán và việc dự trữ ngoại hối

Cán cân thanh toán là sự so sánh giữa tổng thu nhập tiền tệ của một quốc gia với tổng chi tiêu tiền tệ trả cho các quốc gia khác. Nếu tổng thu nhập lớn hơn tổng chi thì sẽ xuất hiện thặng dư. Ngược lại sẽ là tình trạng thâm hụt của cán cân thanh toán.

Tình hình của cán cân thanh toán có thể có tác động trực tiếp đến sự thay đổi tỷ giá hối đoái của một quốc gia.Thặng dư trong cán cân thanh toán sẽ làm tăng tỷ giá hối đoái của đồng tiền. Và nếu ngược lại, giá trị đồng tiền đó sẽ suy giảm.Đây là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp nhất đến tỷ giá hối đoái.

Về sức ảnh hưởng của cán cân thanh toán lên tỷ giá hối đoái, ngay từ những năm 1860, Gerson- nhà nghiên cứu người Anh đã giải thích chi tiết. Sau đó, thuyết danh mục tài sản cũng đã đề cập tới. Cái gọi là cán cân thanh toán, nói một cách đơn giản là việc xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ lao động và đầu ra đầu vào của nguồn vốn.

Trong cán cân thanh toán, nếu xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, tiền chảy vào trong, thì có nghĩa rằng nhu cầu của thị trường quốc tế đối với đồng tiền của quốc gia này đang gia tăng, giá trị đồng tiền sẽ tăng trưởng. Ngược lại, nếu nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu, dòng tiền chảy ra ngoài, có nghĩa là nhu cầu của quốc tế đối với đồng tiền của quốc gia này đang suy giảm, giá trị đồng tiền giảm.

2. Lãi suất

Lãi suất là sự phản ánh cơ bản về tình trạng cho vay của một quốc gia, đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định sự biến động của tỷ giá ngoại hối. Mức lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến tính thanh khoản của dòng tiền quốc tế.

Lãi suất cao sẽ giúp vốn chảy vào trong, lãi suất thấp khiến vốn chảy ngược ra ngoài.

Tính thanh khoản của nguồn vốn sẽ dẫn tới sự biến động giữa quan hệ cung- cầu trên thị trường ngoại hối. Từ đó ảnh hưởng lên sự biến động của tỷ giá hối đoái. Nhìn chung, nếu lãi suất tại một quốc gia tăng trưởng, đồng tiền nội tệ sẽ tăng giá và ngược lại, đồng tiền đó sẽ rớt giá.

Về sự khác biệt giữa mức lãi suất, đã có rất nhiều những bài thuyết học đề cập đến sức ảnh hưởng của lãi suất lên sự biến động của tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, vào giữa những năm 1970 đã xuất hiện một bài thuyết đánh giá rõ ràng nhất về lãi suất. Lý thuyết này cung cấp một lời giải thích rõ ràng về những thay đổi của tỷ giá hối đoái từ góc độ ngắn hạn và trung hạn.

Tác động của lãi suất lên tỷ giá hối đoái chủ yếu thông qua tác động từ dòng vốn chênh lệch giá. Dưới tình trạng lạm phát nhẹ, mức lãi suất cao hơn sẽ thu hút dòng vốn từ nước ngoài, đồng thời kìm hãm nhu cầu trong nước, cắt giảm nhập khẩu, gia tăng giá trị đồng nội tệ. Nhưng nếu tình trạng lạm phát trở nên nghiêm trọng, lãi suất sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ giá hối đoái.

3. Lạm phát

Nhìn chung, lạm phát là nguyên nhân khiến tỷ giá hối đoái của quốc giá suy giảm. Giảm lạm phát sẽ giúp tỷ giá hồi phục tăng trưởng. Lam phát cũng sẽ ảnh hưởng lên giá trị đồng tiền cũng như sức mua bán trong nước, khiến sức cạnh tranh trong xuất khẩu suy giảm, nhập khẩu gia tăng, đồng thời gây nên ảnh hưởng về tâm lý trên thị trường ngoại hối, giảm thiểu mức tín dụng của đồng nội tệ đó trên thị trường quốc tế. Ba khía cạnh này đều sẽ khiến đồng tiền đó bị mất giá.

Nói về sự khác biệt giữa mức giá và mức lạm phát, theo hệ thống tiền giấy, tỷ giá hối đoái về cơ bản được xác định bằng giá trị thực tế biểu thị bằng tiền tệ. Dựa vào việc đánh giá mức mua, tỷ lệ sức mua của tiền tệ chính là tỷ giá hối đoại tiền tệ. Nếu mức giá cả trong nước gia tăng, tỷ lệ lạm phát cao, cho thấy sức mua của đồng nội tệ suy giảm, đồng tiền sẽ mất giá. Ngược lại đồng tiền sẽ tăng giá.

4. Tình hình chính trị

Những thay đổi trong tình hình chính trị của một quốc gia và thế giới sẽ có tác động đến thị trường ngoại hối. Các thay đổi trong chính trị thường bao gồm xung đột chính trị, xung đột quân sự, bầu cử và thay đổi chế độ, v.v.Các yếu tố chính trị này đôi khi có tác động lớn đến tỷ giá hối đoái nhưng thời hạn tác động nói chung là ngắn. Biến động của tỷ giá hối đoái dù cho ngàn biến vạn hóa nhưng cũng sẽ giống với các loại hàng hóa khác, cũng sẽ được xác định bởi mối quan hệ cung- cầu. Trên thị trường ngoại hối quốc tế, khi lượng mua của một loại tiền tệ cao hơn lượng bán, phe mua ồ ạt, quyền lực của người mua sẽ cao hơn người bán. Phe bán sẽ đầu cơ tích trữ, mức giá đương nhiên sẽ tăng trưởng. Trong trường hợp ngược lại, người bán nhìn thấy doanh số kém, thị trường cạnh tranh nhau bán đi một loại tiền tệ. Quyền lực của phe bán trên thị trường tăng mạnh, giá tiền tệ cũng vì thế mà suy giảm.

5. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia

Đây là yếu tố cơ bản nhất ảnh hưởng đến biến động tỷ giá hối đoái. Theo lý thuyết kinh tế vĩ mô của Keynes, tổng sản phẩm quốc dân tăng sẽ làm tăng thu nhập và chi tiêu quốc dân.

Thu nhập tăng sẽ dẫn đến mở rộng nhu cầu đối với các sản phẩm nhập khẩu. Từ đó mở rộng nhu cầu ngoại hối, thúc đẩy sự phá giá của đồng nội tệ. Chi tiêu tăng trưởng đồng nghĩa với việc kích thích đầu tư và tiêu dùng xã hội. Tích cực thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế của sản phẩm, kích thích xuất khẩu và tăng cung ngoại hối. Vì vậy, về lâu dài, tăng trưởng kinh tế sẽ giúp đồng tiền tăng giá.

Theo những quan điểm trên, tác động của tăng trưởng kinh tế đến tỷ giá hối đoái rất phức tạp.

Nhưng nếu xem xét vai trò của việc bảo quản tiền tệ, sẽ có thêm một cách giải thích khác cho quá trình trao đổi tiền tệ. Nghĩa là giá trị của tiền tệ phụ thuộc vào sự đánh giá chủ quan về tiền tệ của cả hai bên cung và cầu ngoại hối, sự so sánh đánh giá chủ quan này là tỷ giá hối đoái. Khi nền kinh tế của một quốc gia đang phát triển tốt, nếu đánh giá chủ quan là tương đối cao, thì có nghĩa rằng đồng tiền đó đang rất mạnh.

6. Quan điểm thị trường

Cái gọi là quan điểm thị trường đề cập đến kỳ vọng và nhận thức của các nhà giao dịch ngoại hối về hướng biến động tỷ giá hối đoái ngắn hạn trong tương lai. Những biến động ngắn hạn của tỷ giá hối đoái thường phản ánh quan điểm thị trường. Quan điểm thị trường có thể phân làm hai loại: "tích cực" và "tiêu cực"

Khi quan điểm thị trường đối với đồng tiền này là “tích cực”, loại tiền tệ đó sẽ được cho là mạnh hơn so với những đồng tiền khác và ngược lại. Các nhà giao dịch ngoại hối, với điều kiện kinh tế đã biết, sẽ có những phản ứng nhanh nhất đối với tin tức trên thị trường. Thông thường họ sẽ xem xét trước các tin tức thị trường và các biện pháp chính mà chính phủ có thể thông báo, sau đó thực hiện hành động mua hoặc bán trước khi thông tin chính thức được công bố. Quan điểm thị trường sẽ ảnh hưởng lên tỷ giá ngoại hối ở thời điểm sau khi tin tức chính thức được phát hành. Ví dụ, trước lúc một quốc gia công bố chỉ số GDP, thị trường duy trì quan điểm lạc quan. Điều này sẽ khiến đồng nội tệ của quốc gia này tăng trưởng. Trong trường hợp công bố thực tế mang giá trị thấp hơn kỳ vọng trước đó của thị trường, Ngay cả dữ liệu này vẫn là tin tốt cho nền kinh tế của đất nước, thì tỷ giá hối đoái vẫn có thể giảm do áp lực bán mang tính thất vọng.

Sự xuất hiện các tin tức có liên quan sẽ ảnh hưởng đến quan điểm thị trường hiện tại.

7. Tâm lý kỳ vọng của nhà đầu tư

Đây là yếu tố mang tính chất đặc biệt nổi bật trên thị trường tài chính quốc tế. Tâm lý học ngoại hối cho rằng tỷ giá hối đoái là hiện thân của đánh giá tâm lý chủ quan về tiền tệ trên cả hai mặt của cung- cầu ngoại hối. Nếu đánh giá cao cùng sự tự tin mạnh mẽ, đồng tiền sẽ tăng giá. Lý thuyết này đóng vai trò quan trọng trong việc lý giải những biến động của tỷ giá ngoại hối trong thời gian ngắn hạn hoặc cực kỳ ngắn hạn.

Bên cạnh đó, những yếu tố ảnh hưởng đến biến động của tỷ giá ngoại hối còn bao gồm tiền tệ chính phủ, chính sách tiền tệ, các sự kiện khẩn cấp, tác động của đầu cơ quốc tế, việc công bố số liệu và thậm chí là ảnh hưởng của việc đóng cửa, mở cửa trên thị trường.

8. Phân tích kỹ thuật

Nhiều người tham gia thị trường tin rằng biến động giá thị trường trong quá khứ có thể được sử dụng để dự đoán xu hướng trong tương lai. Vì vậy, họ dựa vào dữ liệu của những thay đổi giá thị trường trong quá khứ để giao dịch thay vì xem xét các nguyên tắc cơ bản về kinh tế hoặc tin tức. Phương pháp này được gọi là phân tích kỹ thuật

Với giả định rằng những người tham gia thị trường sẽ áp dụng chiến lược tương tự như trước đây, phân tích kỹ thuật có thể vạch ra xu hướng thị trường trong tương lai cho các nhà đầu tư

Có nhiều lý thuyết ứng dụng về phân tích kỹ thuật nhưng trên tinh thần chung chúng ta có thể tóm gọn lại thành câu châm ngôn sau: làm bạn với xu hướng thị trường. Bài trước:vô giá trị
Bài kế tiếp:Ngân hàng trung ương đã can thiệp vào thị trường ngoại hối như thế nào?

Quay lại kênh:trao đổi dầu thô
Quay lại trang chủ:BG

BGLưu ý: Tất cả các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc dữ liệu khác trong tài liệu này chỉ dành cho bình luận thị trường chung và không cấu thành bất kỳ tư vấn đầu tư riêng nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào hoặc lãi lỗ có thể xảy ra do việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp dữ liệu trên trong giao dịch. Qúy khách hàng lưu ý đầu tư chắc chắn sẽ có rủi ro.