ASIC and NFAChịu sự giám sát từ ASICNFA

Giải thưởng dành cho nhà môi giới tài chính

Trong những năm qua, chúng tôi luôn nhận được đánh giá cao của giới kinh doanh tài chính.

 • Best Online Brokers for 2020

  Best Online Brokers for 2020

  Giải thưởng do BARRON trao tặng
 • Best Fund Safety for 2019

  Best Fund Safety for 2019

  Giải thưởng do WORLD FINANCE COMMISSION trao tặng
 • Best Online Broker for 2019

  Best Online Broker for 2019

  Giải thưởng do International Finance trao tặng
 • The Golden Bridge Awards for 2017

  The Golden Bridge Awards for 2017

  Giải thưởng do BUSINESS WORLD trao tặng
 • The Golden Bridge Awards for 2015

  The Golden Bridge Awards for 2015

  Giải thưởng do BUSINESS WORLD trao tặng
 • Most Innovative Broker for 2014

  Most Innovative Broker for 2014

  Giải thưởng do WORLD FINANCE COMMISSION trao tặng
 • Fast Growing Broker for 2013

  Fast Growing Broker for 2013

  Giải thưởng do WORLD FINANCE COMMISSION trao tặng
 • Most Transparent FX Broker for 2011

  Most Transparent FX Broker for 2011

  Giải thưởng do European CEO trao tặng

Giải thưởng dịch vụ tốt nhất

Đội ngũ chăm sóc khách hàng với 11 năm kinh nghiệm trong ngành, được hàng triệu người dùng đánh giá cao

 • Best Broker-Dealer Client Service for 2020

  Best Broker-Dealer Client Service for 2020

  Giải thưởng do TECH & AWARDS trao tặng
 • Best Financial Service Award for 2018

  Best Financial Service Award for 2018

  Giải thưởng do Global 100 trao tặng
 • Best Financial Service Award for 2017

  Best Financial Service Award for 2017

  Giải thưởng do Global 100 trao tặng
 • Best Trading Conditions for 2016

  Best Trading Conditions for 2016

  Giải thưởng do FX REPORT trao tặng

Giải thưởng nền tảng giao dịch tốt nhất

11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ tài chính, tập trung phát triển, hoàn thiện các nền tảng giao dịch

 • Financial Trading Services Provider Winner for 2018

  Financial Trading Services Provider Winner for 2018

  Giải thưởng do Fintech awards trao tặng
 • Excellent Fintech Winner for 2015

  Excellent Fintech Winner for 2015

  Giải thưởng do HFM trao tặng
 • Best online trading platform for 2014

  Best online trading platform for 2014

  Giải thưởng do FX-Week trao tặng
 • Best online trading platform for 2013

  Best online trading platform for 2013

  Giải thưởng do FX-Week trao tặng
 • Best online trading platform for 2012

  Best online trading platform for 2012

  Giải thưởng do FX-Week trao tặng
 • Financial Trading Services Provider Winner for 2010

  Financial Trading Services Provider Winner for 2010

  Giải thưởng do Fintech awards trao tặng